Chú thích ảnh

Theo đó, hiện nay, trên mạng xã hội lan truyền một văn bản đề thi môn Toán được cho là Đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện Phương án thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông từ năm 2025 và sẽ được công bố trong thời gian tới.

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex