After Effect

Những Điều Cơ Bản Nhất Về After Effect Cho Người Mới

Không giống như Photoshop, After Effect làm việc với hình ảnh động. Hiểu đơn giản đây là phần mềm chuyên xử lý kỹ xảo chuyên nghiệp cho phim. Để các bạn có thể tiếp cận dễ dàng hơn, ngay sau đây chúng tôi sẽ gửi tới những kiến thức cơ bản. After Effect là gì? […]